Handelsbetingelser

Handelsbetingelser hos MarkOn A/S

Priser

Alle priser er ekskl. moms i danske kroner.
Der tages forbehold for ændringer af priser før accept af ordre under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet.

Forsendelse

Varer leveres ab lager. Alle ordrer pålægges fragtgebyr svarende til den aktuelle fragtrate.

Levering

Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til købers repræsentant, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen.

Reklamationer og ansvarsbegrænsning

Såfremt varer sendes direkte til tredjepart til videreforarbejdning, er det kundens ansvar at tredjepart tjekker at leverancen er korrekt leveret og ubeskadiget inden videreforarbejdning.

I intet tilfælde er MarkOn A/S ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab, herunder omkostninger til videreforarbejdning.

MarkOn A/S kan derfor ikke holdes til ansvar for allerede realiserede omkostninger eller nye omkostninger ved genoptryk el. lign. ved manko eller fejl i sending MarkOn A/S er i alle tilfælde alene forpligtet til at foretage omlevering eller reparation af den mangelfulde vare. MarkOn A/S kan alene beslutte, hvorvidt omlevering eller reparation benyttes.

Returnering af produkter/vareprøver

Produkter tages kun retur efter forudgående aftale med MarkOn A/S. Forudsætning for returnering er, at der medfølger kopi af faktura/udvalgsnota.

Betaling

Alle varer leveres i henhold til de enhver tid gældende betalingsbetingelser.

MarkOn A/S forholder sig ret til at kræve forudbetaling, såfremt kunden ikke kan kreditgodkendes af MarkOn A/S’s aktuelle kreditleverandør.

Betaler kunden ikke faktura i henhold til gældende betalingsbetingelser, har MarkOn A/S krav på forrentning af det skyldige beløb fra forfaldstidspunktet, ligesom MarkOn A/S har ret til at pålægge en eventuel rykkerskrivelse et administrationsgebyr.

Forrentning og rykkergebyr opkræves efter gældende rater fastsat af MarkOn A/S.

Forbehold

Ret til ændringer uden forudgående varsel forbeholdes.

Der tages endvidere forbehold for fejl i såvel tekst som priser. MarkOn A/S er i alle tilfælde alene forpligtet til at foretage omlevering eller reparation af den mangelfulde vare.

MarkOn A/S kan alene beslutte hvorvidt omlevering eller reparation benyttes.

Aarhus Havn logo
TDC logo
youSee logo
SPX logo
seges logo
OK logo
Relation Media logo
Movo logo
Momu logo
Marel logo
HMF logo
HDS logo
Gammelbys logo
Dashsoft logo
Classic Race Aarhus

    FÅ ET TILBUD HER

    OBS Kun salg til Erhverv